ԱՎԵԼԻՆ, ՔԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ...

La Revue du Praticien պարբերականի հայերեն տարբերակը 22 Հայերեն հրատարակություն_Սեպտեմբեր_2022 ԱՎԵԼԻՆ, ՔԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ…ԱՎԵԼԻՆ, ՔԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ…

Ավելին, քան ամսագիր La Revue du Praticien-ը նաեւ ֆրան-սախոս բժշկական աշխարհի իրական հաստատություն է, քանզի 1951 թվականին իր ստեղծման օրվանից ի վեր մեծապես նպաստել է (ու դեռեւս շարունակում է նպաստել) բժիշկների եւ այդ մասնագիտությունն ընտրած ուսանողների մի քանի սերնդի սկզբնական կամ շարունակական կրթությանը։ Ամսագիրը երբեք չի շեղվել իր՝ ի սկզբանե որդեգրած խմբագրական սկզբունքից՝ խմբագրական լիակատար անկախությամբ հրատարակել որակյալ ակնարկներ եւ ընդարձակ թեմատիկ հոդվածների ժողովածուներ կամ մենագրություններ՝ իրենց մասնագիտության մեջ ճանաչված գիտա-կան փորձագետների հեղինակության ներքո եւ լավագույն հեղինակ-ների մասնակցությամբ: